Ընդհանուր դրույթներր եւ պայմանները

bannerAbout

Ընդհանուր դրույթներր եւ պայմանները

Սույն պայմանագիրը պարունակում է WELLDONE ELECTRONICS LTD-ի օգտագործման պայմաններն ու պայմանները:Ինտերնետ կայք.Ինչպես օգտագործվում է սույն Համաձայնագրում. (i) «մենք», «մենք» կամ «մեր» նշանակում է WELLDONE ELECTRONICS LTD.;(ii) «դուք» կամ «ձեր»-ը վերաբերում է անհատին կամ կազմակերպությանը, որն օգտագործում է «Ինտերնետ Կայքը», (iii) «Ինտերնետ Կայքը» վերաբերում է բոլոր դիտելի էջերին (ներառյալ էջի վերնագրերը, հատուկ գրաֆիկան, կոճակների պատկերակները, հղումները և տեքստը) , ծրագրի հիմքում ընկած կոդը և այս կայքի ուղեկցող ծառայություններն ու փաստաթղթերը, և (iv) «Գործընկերը» վերաբերում է երրորդ կողմի կազմակերպությանը, որի հետ WELLDONE ELECTRONICS LTD.-ն ստեղծել է այս ինտերնետային կայքի տարբերակը կամ ում WELLDONE ELECTRONICS LTD-ն լիազորել է: կապելու այս ինտերնետային կայքին կամ ում հետ WELLDONE ELECTRONICS LTD.-ն ունի համատեղ շուկայավարման հարաբերություններ: Մուտք գործելով, զննելով և/կամ օգտագործելով այս ինտերնետային կայքը, դուք ընդունում եք, որ կարդացել եք, հասկացել և համաձայնել եք պարտավորված լինել այս պայմաններով և պայմանները և համապատասխանեն բոլոր գործող օրենքներին և կանոնակարգերին:
 

1. Օգտագործման լիցենզավորված

Մենք ձեզ տրամադրում ենք սահմանափակ, ոչ բացառիկ, չփոխանցվող, չեղյալ համարվող լիցենզիա՝ օգտվելու Ինտերնետ կայքից միայն ձեր գնումների գործընթացը կառավարելու համար, ներառյալ ձեր կամ ձեր ընկերության անունից ապրանքներ դիտելու, խնդրելու, հաստատելու և պատվիրելու համար:Որպես Ինտերնետ Կայքի լիցենզառու դուք չեք կարող վարձակալել, վարձակալել, տրամադրել անվտանգության շահեր կամ այլ կերպ փոխանցել ցանկացած իրավունք, որն ունեք այս ինտերնետային կայքի օգտագործման նկատմամբ:Դուք նաև իրավասու չեք վերավաճառել այս ինտերնետային կայքի գնումների կառավարման և մշակման ծառայությունները:
 

2. Ոչ մի երաշխիք/հրաժարում

WELLDONE ELECTRONICS LTD.և նրա գործընկերները չեն երաշխավորում, որ ձեր կողմից Ինտերնետ կայքի օգտագործումը կլինի անխափան, որ հաղորդագրությունները կամ հարցումները կհանձնվեն, կամ որ ինտերնետային կայքի աշխատանքը կլինի առանց սխալների կամ ապահով:Բացի այդ, WELLDONE ELECTRONICS LTD-ի կողմից ներդրված անվտանգության մեխանիզմները.և նրա գործընկերները կարող են ունենալ բնորոշ սահմանափակումներ, և դուք պետք է ինքներդ որոշեք, որ ինտերնետային կայքը բավարար չափով համապատասխանում է ձեր պահանջներին:WELLDONE ELECTRONICS LTD.և նրա գործընկերները պատասխանատվություն չեն կրում ձեր տվյալների համար՝ անկախ նրանից, որ դրանք գտնվում են մեր կամ ձեր սերվերներում:
Դուք պատասխանատվություն եք կրում ձեր հաշվի ամբողջ օգտագործման և ձեր գաղտնաբառի և տեղեկատվության գաղտնիության պահպանման համար:Մենք խրախուսում ենք ձեր գաղտնաբառը և հաշվի համարը որևէ մեկի հետ կիսվելը.ցանկացած նման փոխանակում պետք է լինի ամբողջությամբ ձեր սեփական ռիսկով:Համապատասխանաբար, դուք պետք է ընտրեք եզակի, ոչ ակնհայտ գաղտնաբառ և հաճախ փոխեք ձեր գաղտնաբառերը:
The WELLDONE ELECTRONICS LTD.Ինտերնետ կայքը և դրա բովանդակությունը տրամադրվում են «ինչպես կա» և WELLDONE ELECTRONICS LTD-ն:և նրա գործընկերները որևէ ներկայացուցչություն կամ երաշխիք չեն տալիս այս կայքի, դրա բովանդակության կամ որևէ ապրանքի հետ կապված:WELLDONE ELECTRONICS LTD.և նրա Գործընկերները սույնով բացահայտորեն հրաժարվում են առևտրականության, որոշակի նպատակի համար համապատասխանության կամ չխախտելու բոլոր երաշխիքներից՝ հստակ կամ ենթադրյալ:Այս հրաժարումը WELLDONE ELECTRONICS LTD-ի կողմից:և նրա գործընկերները ոչ մի կերպ չեն ազդում արտադրողի երաշխիքի վրա, եթե այդպիսիք կան, որը պետք է փոխանցվի ձեզ:WELLDONE ELECTRONICS LTD.-ն, նրա գործընկերները, նրա մատակարարները և վերավաճառողները պատասխանատվություն չեն կրում որևէ ուղղակի, անուղղակի, հատուկ, պատահական կամ հետևանքային վնասների համար (ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով, կորցրած եկամուտների, կորցրած շահույթի, բիզնեսի ընդհատման, կորցրած տեղեկատվության կամ տվյալներ, համակարգչային ընդհատում և այլն) կամ փոխարինող ապրանքների կամ ծառայությունների գնման ծախսերը, որոնք ծագում են կամ կապված են ապրանքների օգտագործման հետ կամ օգտագործման կամ այս ինտերնետային կայքի օգտագործման անհնարինության հետ, նույնիսկ եթե WELLDONE ELECTRONICS LTD:և/կամ նրա Գործընկերները պետք է տեղեկացված լինեն նման վնասների հնարավորության կամ որևէ այլ կողմի որևէ պահանջի մասին:WELLDONE ELECTRONICS LTD.և նրա Գործընկերները չեն ներկայացնում կամ երաշխավորում, որ այս ինտերնետային կայքում ներկայացված տեղեկատվությունը ճշգրիտ է, ամբողջական կամ ընթացիկ:Այս սահմանափակումները կգործեն սույն պայմանագրի ցանկացած դադարեցման դեպքում:
 

3. Վերնագիր

Ինտերնետ Կայքում բոլոր սեփականության իրավունքը, սեփականության իրավունքը և մտավոր սեփականության իրավունքները մնում են WELLDONE ELECTRONICS LTD.-ում, նրա գործընկերներին և/կամ մատակարարներին:Հեղինակային իրավունքի մասին օրենքները և պայմանագրերը պաշտպանում են այս ինտերնետային կայքը, և դուք չպետք է հեռացնեք որևէ սեփականության ծանուցում կամ պիտակ ինտերնետ կայքում:Այս ինտերնետային կայքի օգտագործման միջոցով մտավոր սեփականության ոչ մի իրավունք ձեզ չի փոխանցվի:
 

4. Թարմացումներ

WELLDONE ELECTRONICS LTD.և նրա գործընկերները իրավունք են վերապահում թարմացնել և արդիականացնել ինտերնետային կայքը մեր հայեցողությամբ՝ առանց ձեզ ծանուցելու, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով դրանցով, փոփոխվող ֆունկցիոնալությունը, օգտատիրոջ միջերեսը, ընթացակարգերը, փաստաթղթերը կամ սույն Համաձայնագրի դրույթներից և պայմաններից որևէ մեկը:WELLDONE ELECTRONICS LTD.Այնուհետև իրեն իրավունք է վերապահում փոփոխել սույն հոդվածում և քաղաքականության մեջ պարունակվող պայմաններից որևէ մեկը՝ դրանք տեղադրելով ինտերնետային կայքում:Եթե ​​որևէ թարմացում, արդիացում կամ փոփոխություն անընդունելի է ձեզ համար, ապա ձեր միակ միջոցը ինտերնետ կայքի օգտագործումը դադարեցնելն է:Ինտերնետ կայքի ձեր շարունակական օգտագործումը մեր կայքում կատարված ցանկացած փոփոխության կամ մեր կայքում նոր համաձայնագրի տեղադրումից հետո կլինի փոփոխության պարտադիր ընդունում:
 

5. Փոփոխությունների դեմ արգելք

Վերոնշյալ լիցենզիայի համաձայն՝ ձեզ արգելվում է փոփոխել, թարգմանել, վերակազմավորել, ապամոնտաժել կամ հակադարձ ճարտարագիտություն կամ այլ կերպ փորձել ստանալ սկզբնական կոդը Ինտերնետ կայքի շահագործման համար կամ ստեղծել ածանցյալ WELLDONE ELECTRONICS LTD:հիմնված ինտերնետային կայքի կամ ինտերնետային կայքի մասերի վրա:Սույն Համաձայնագրի նպատակների համար «հակադարձ ճարտարագիտություն» նշանակում է Ինտերնետ Կայքի ծրագրաշարի ուսումնասիրություն կամ վերլուծություն՝ դրա սկզբնական կոդը, կառուցվածքը, կազմակերպությունը, ներքին դիզայնը, ալգորիթմները կամ գաղտնագրման սարքերը որոշելու համար:
 

6. Դադարեցում

Այս լիցենզիան ինքնաբերաբար կդադարեցվի, երբ մենք ծանուցում ենք ձեզ, եթե դուք չկատարեք այստեղ նկարագրված պայմանները:WELLDONE ELECTRONICS LTD.իրավունք ունի ցանկացած պահի դադարեցնել ցանկացած օգտագործողի լիցենզիան ցանկացած կամ առանց պատճառի:Նման դադարեցումը կարող է հիմնված լինել բացառապես WELLDONE ELECTRONICS LTD-ի հայեցողության վրա:և/կամ նրա գործընկերները:
 

7. Այլ հերքումներ

WELLDONE ELECTRONICS LTD.և նրա Գործընկերները պատասխանատվություն չեն կրի ձեր առջև սույն Համաձայնագրով նախատեսված որևէ ուշացման կամ ձախողման համար, եթե այդպիսի ուշացումը կամ ձախողումը հետևանք է հրդեհի, պայթյունի, աշխատանքային վեճի, երկրաշարժի, զոհի կամ դժբախտ պատահարի, տրանսպորտային միջոցների բացակայության կամ ձախողման և/կամ ծառայություններ, հեռահաղորդակցության միջոցների և/կամ ծառայությունների բացակայություն, ներառյալ ինտերնետ ծառայություններ, համաճարակ, ջրհեղեղ, երաշտ կամ պատերազմի, հեղափոխության, քաղաքացիական իրարանցման, շրջափակման կամ էմբարգոյի, Աստծո գործողության, որևէ անհրաժեշտ լիցենզիա, թույլտվություն ստանալու անկարողություն: կամ թույլտվությամբ, կամ որևէ կառավարության որևէ օրենքի, հռչակագրի, կանոնակարգի, կարգադրության, պահանջի կամ պահանջի պատճառով կամ որևէ այլ պատճառի պատճառով, անկախ թվարկվածներին նման կամ տարբեր, WELLDONE ELECTRONICS LTD-ի ողջամիտ վերահսկողությունից դուրս:և նրա գործընկերները:
Սույն Համաձայնագիրը ներկայացնում է սույն լիցենզիայի վերաբերյալ ամբողջական համաձայնագիրը և կարող է փոփոխվել միայն երկու կողմերի կողմից կատարված գրավոր փոփոխությամբ:
Եթե ​​սույն Համաձայնագրի որևէ դրույթ համարվում է անիրագործելի, ապա այդպիսի դրույթը պետք է բարեփոխվի միայն այն չափով, որն անհրաժեշտ է այն կիրառելի դարձնելու համար:
Դուք ներկայացնում և երաշխավորում եք, որ որպես անհատ, որը էլեկտրոնային եղանակով համաձայնում է սույն Համաձայնագրի պայմաններին, դուք լիազորված և լիազորված եք համաձայնել սույն Համաձայնագրին ձեր և ցանկացած կազմակերպության անունից, որը դուք մտադիր եք ներկայացնել: