Սարքավորումներ

Հորատում

Նյութի կտրում

Շագանակագույն օքսիդ

Փորագրություն

Լամինացիա

Լազերային հորատում

AOI փորձարկում

Երթուղիավորում

Հորատում (MC PCB)

Բացահայտում (MC PCB)

Էքսպոզիցիա (MC PCB)

Silkscreen (MC PCB)

Գործարան

Գործարան